divendres, 11 de març de 2011

Carta oberta de la PDD


Carta oberta al Govern de la Generalitat i als governs d'altres institucions catalanes:
Els representants de les institucions catalanes recorden, públicament, moltes vegades, que una de les característiques més remarcables del nostre poble és tenir una xarxa d'entitats cíviques, socials i culturals que articulen la societat civil. La vida associativa constitueix, en efecte, la cara i els ulls de la identitat nacional catalana i és una de les fonts del seu benestar col·lectiu. Per això, sempre, especialment des que hem entrat en el procés de restabliment de les nostres llibertats, hi ha hagut una constant complicitat entre les nostres institucions representatives i aquestes associacions. S'ha construït una relació de mútua simbiosi que impulsa el progrés del poble a tots els nivells.
L'associacionisme català se sosté gràcies a les aportacions voluntàries de la gent que hi participa i als ajuts que rep de les institucions, que ho tenen en compte en els seus pressupostos, per més que no signifiquin una quantitat especialment apreciable.
Tot i això, en els moments de crisi com els que estem experimentant ara, els nostres governs, que no deixen d'insistir en la necessitat de mantenir viu l'associacionisme a fi d'alimentar el benestar col·lectiu, deixen de posar l'atenció que caldria per garantir les activitats que realitzen sense afany de lucre. De fet, molts projectes, dotats d'ajuts econòmics aprovats, no es poden dur a la pràctica per incompliment puntual dels qui, des de les tnstitucions públiques, s'han compromès a copagar-ne els costos. La situació ha esdevingut tan greu que moltes entitats, solvents i de prestigi, es veuen obligades a plantejar-se si han de plegar.
Davant d'una pèrdua anunciada de tantes associacions, de conseqüències tan negatives per a la vida del nostre poble, és urgent que els dirigents de les nostres institucions públiques reconsiderin la seva conducta, almenys per evitar mals difícilment reparables. Perquè, com és ben sabut, la gran majoria de les entitats en procés de liquidació han necessitat molts anys per aixecar-se i créixer.
Fem una crida, doncs, mitjançant aquesta carta oberta, a les institucions, perquè es replantegin aquesta decisió, tot demanant que s'hi adhereixin les entitats afectades avui, o probablement, un demà proper. Cadascuna d’aquestes entitats forma part d'un tot que permetrà veure les dimensions que ha pres aquest conflicte i contribuirà a estendre el crit d'alerta cap als nostres representants elegits. Manifestem que la PDD no rep cap subvenció de les nostres institucions i, per tant, el nostre objectiu és contribuir a la cohesió social del país i a solidaritzar-nos amb les entitats que necessiten els esmentats ajuts. Volem que les entitats de la societat civil sobrevisquin!


Plataforma pel Dret de Decidir

Amnistia Internacional

Una entrevista sobre la Feria de Abril de Barcelona